Mercaz Hashiputz Ltd
כאן עובדים בכיף

כשהתשתית בידיים טובות הראש שקט

הסקה מרכזית ותשתיות מים למבנים

תשתיות חימום, מים וביוב

אחזקה שוטפת

אחזקה שוטפת

טיפול שנתי במערכת ההסקה או בדיקה של תשתית צנרת המים כדי לאתר בעיות עתידיות וכדי להאריך את חיי המערכות
שרות למוסדות

שרות למוסדות

החברה מתמחה במתן שרותים מקיפים למוסדות ולוועדי בתים כולל שרותי איתור נזילות מים וביוב, צילומי צנרת ,איתור צנרת סמוייה החלפת צנרת או שיקומה ואחזקה של מערכות קיימות
הסקה מרכזית

הסקה מרכזית

מערכת מרכזית המספקת מים חמים לצרכי חימום / רחצה בבניין. כשהמערכת תקינה החורף חם והמקלחת נעימה
ייעוץ להנחת צנרת

ייעוץ להנחת צנרת

כשבונים מערכת מים חדשה או כאשר מתגלה איזו שהיא בעיה באחת ממערכות אלו אנו בודקים ומייעצים מה הדבר הנכון ביותר לעשות. זהו שרות שבדרך כלל חוסך הרבה כסף ואי נעימויות
תשתיות צנרת

תשתיות צנרת

קווי מים/ביוב ראשיים במבנה מובילים מים מנקודת אספקה ראשית ועד לברזי המקום ומפנים מי דלוחין ושפכים

תיקון / שיפוץ / צילום צנרת

תיקון / שיפוץ / צילום צנרת

גם לצנרת חדשה וטובה וגם לצנרת ישנה שמתוחזקת היטב ישנן נקודות חולשה / קטעים מסוימים שמתקלקלים. במקרה כזה ניתן לשפץ חלק מהמערכת ובכך להאריך את חיי הצנרת בשנים רבות

כשהתשתית בידיים טובות הראש שקט ורגוע

  מלקוחותינו:

הסקה מרכזית

ממליצים: