Author: wisy

אחת ההמלצות המרכזיות המופיעות ביחס לצנרת היא להתקין אותה מוקדם ככל האפשר, רצוי בשלב הקמת התשתיות הראשוניות של הבית. הסיבה לכך ברורה: ההקמה בדרך זו נחשבת לפשוטה ולרוב גם לזולה יותר, וזאת בהשוואה למצב הנגדי בו צריך לפרק קירות, תקרות ותשתיות אחרות על מנת לבצע...